Сентекст ®

Сентекст® е компания специализирана в издателската дейност. Под издателска дейност разбираме широкия смисъл на понятието: „Публикуване на всякакъв вид информация във всякакъв вид медия“. Компанията също така предлага консултантски и софтуерни решения, свързани със създаването,  публикуването и разпространението на информационно съдържание.